Groote letters Normale letters Experimenteel voorlezen met ispeech Text to Speech powered by iSpeech


SVX link op Raspberry pi installeren

Op een van mijn Raspberry pi's heb ik een echolink node draaien. Deze is gekoppeld aan mijn Kenwood TR7600, en zend en ontvangt op 145.250 Mhz, de huis-frequentie van afdeling A26, Hoogeveen. Hoewel ik deze tranceiver niet altijd heb aan staan is de node wel altijd te bereiken. Wel is dit vaak het geval in het weekend en sowieso iedere zondag avond vanaf 20.30 uur lokale tijd, tijdens de Tamboerronde van afdeling Hoogeveen.


Wat is Echolink?

Voor gelicentieerde zendamateurs biedt EchoLink-software mogelijkheden voor communicatie over de gehele wereld met andere zendamateurs. Met je pc verbindt je dan met een van de duizenden echolink stations via internet. Deze is dan verbonden met een tranceiver en maakt het mogelijk uit te zenden op de frequentie waarop deze tranceiver is afgestemd. Er zijn verschillende manieren waarop je deze EchoLink-software kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld de microfoon en luidsprekers van de pc gebruiken en op afstand verbinding maken met meer dan 2.000 verschillende Nodes of repeaters over de gehele wereld. In het stationslijst-scherm Kun je zien welke Nodes of repeaters bereikbaar(online) zijn. Stations die recent zijn in- of uitgeschakeld, worden apart vermeld. Naast dat je op een pc via internet een Echolink verbinding kunt maken, kun je hiervoor ook een app op je tablet of mobiele telefoon installeren. Om nu zelf een echolink node te realiseren zijn er meerdere mogelijkheden. Ik heb ervoor gekozen een installatie op mijn Raspberry pi te realiseren.
Hier wil ik proberen je uit te leggen hoe je SVX-link op een Raspberry pi kunt installeren. Zelf heb ik deze draaien op een Raspberry pi 2b, maar deze beschrijving kun je ook toepassen op hogere versies van de Raspberry. Het besturingssysteem wat ik hier gebruik is Rasbian Jessie. Of de onderstaande beschrijving ook op hogere versies van het besturing systeem rasbian zal werken weet ik niet.


De informatie op deze pagina stelde ik samen op basis van o.a. de volgende websites: De website van PA2KMV: https://www.pe2kmv.nl/wp/echolink/svxlink-perikelen/ en de website van F5VMR: https://f5vmr.wordpress.com/2017/02/01/a-new-installation-of-svxlink-the-do-it-yourself-method-part-1-of-2/


Na gelang heb ik hier het nodige in aangepast om tot onderstaande beschrijving te komen.


Om nu de raspberry pi met de Echolink node aan je tranceiver te koppelen is hier nog een stukje hardware voor nodig. De interface die ik gebruik is voor mij in elkaar geknutseld door Leo, PA3ELQ. Op de website van PA3ELQ lees je hoe hij deze interface heeft geconstrueerd.


Voorbereiding

Alvorens met de daadwerkelijke installatie van SVX-link te beginnen sluiten we eerst een externe USB soundcart aan.
Om te beginnen moet de Alsa module worden geinstalleerd. Hiervoor vervolgens:
sudo apt-get install alsa-tools alsa-oss
En vervolgens:

sudo modprobe snd-pcm-oss
Daarna:

sudo modprobe snd-mixer-oss
Hiermee zijn nu twee audio devices beschikbaar gekomen. Check dit met de volgende opdracht:
ls -l /dev/dsp*
Je ziet nu de twee audio devices.
/dev/dsp
/dev/dsp1
We passen nu een paar regels aan in het bestand /etc/modules, Maar alvorens we dit doen maken we voor de veiligheid een kopie van dat bestand voor het geval er iets mis zou gaan. Dan kun je altijd weer terug naar het origineel.
cp /etc/modules /etc/modules.backup

sudo nano -w /etc/modules
Voeg nu twee regels onderin dit bestand toe:
snd-mixer-oss
snd-pcm-oss
Sluit het bestand met Ctrl o y en vervolgens Ctrl x
De zojuist toegevoegde regels zorgen ervoor dat bij een herstart de audio modules worden geladen.
We herstarten de pi nu eerst met:

sudo reboot now
Nu willen we de USB-soundcard (in de Echolink-interface) default maken. back-up wederom eerst de hiervoor te editen files;
cp /lib/modprobe.d/aliases.conf /lib/modprobe.d/aliases.conf.backup
Open nu het bestand /lib/modprobe.d/aliasses.conf

sudo nano /lib/modprobe.d/aliases.conf
Zoek in dit bestand de regel: options snd-usb-audio index=-2
Wijzig de "-2" in "0".
Dan staat er:
options snd-usb-audio index=0
Sla het bestand op met Ctrl o y en Ctrl x
Nu het bestand /boot/config.txt. Maak wederom eerst een back-up van het bestand.
cp /boot/config.txt /boot/config.txt.backup

sudo nano /boot/config.txt
Zoek hier nu de regel: dtparam=audio=on en zet hier een hekje # voor.
Dan staat er:
#dtparam=audio=on
Sla het bestand op met Ctrl o y en Ctrl x
We herstarten nu wederom de pi.

sudo reboot now
Na deze herstart installeren we nog een aantal pakketten.

sudo apt-get -y install subversion libsigc++-2.0-dev g++ make libsigc++-1.2-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl8.5-dev libgcrypt-dev libspeex-dev libasound2-dev
apt-get install -y cmake

SVX-link installeren

Nu moet eerst een nieuwe user, svxlink gemaakt worden. Hiervoor maken we nu deze user aan en voegen deze toe aan de groep Daemon
useradd -G daemon svxlink
We gaan nu het pakket 'SvxLink' ophalen en installeren. Er zijn twee mogelijkheden om het pakket te downloaden. Zelf heb ik de installatie via methode 1 gedaan.


Methode 1

We gaan naar de Download dir van gebruiker pi.

sudo Cd /home/pi/download
Vervolgens de volgende opdrachtregel:

sudo git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
Hiermee downloaden we het pakket van de source dir. Vervolgens, we staan nog steeds in de dir /home/pi/download, de volgende opdracht:
cd svxlink/src
Hier maken we een nieuwe dir.

sudo mkdir build
Nu gaan we deze nieuwe dir binnen.
cd build.
Nu wordt het tijd voor de daadwerkelijke installatie. De volgende opdrachten doen een beroep op je geduld, ze vergen nogal wat tijd.


sudo cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc \ -DLOCAL_STATE_DIR=/var

sudo make

sudo make doc
Deze opdracht gaf bij mij een error maar dit had geen invloed op de uiteindelijke voortgang van de installatie.<

sudo make install
ldconfig
Tot zo ver de installatie van methode 1, deze is nu afgerond.

Methode 2

we downloaden het pakket in de download dir van de gebruiker pi

cd /home/pi/Downloads

wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/master.zip

Pak het gedownloade bestand uit met het commando

unzip master.zip

Met het commando 'ls' kun je zien dat nu een directory erbij is gekomen met de naam "svxlink-master". Ga deze directory binnen en meteen door naar de subdirectory 'src'.

cd svxlink-master/src

In deze directory wordt een nieuwe subdirectory met de naam "build" aangemaakt en binnengegaan.

mkdir build

cd build

Eerst moeten wat zaken rechtgezet en gegenereerd worden voordat het compileren kan beginnen. Het hoe en waarom is niet werkelijk relevant dat hier uit te leggen.

apt-get -y install libopusdev

apt-get -y install qt4-dev-tools

apt-get -y install librtlsdr-dev

apt-get install doxygen

De installatie.

Voer de volgende opdrachtregel uit:

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc \ -DLOCAL_STATE_DIR=//var ..

Vervolgens gaan we compileren met onderstaande commando's (exact in de aangegeven volgorde). Dit kan overigens weer een behoorlijke poos duren.

make

make doc

Deze opdracht gaf bij mij een error maar dit had geen invloed op de uiteindelijke voortgang van de installatie.


make install

ldconfigtot zover de installatie met methode twee.

Configuratie van SvxLink

Om te beginnen, de globale configuratie. Deze vinden we in het bestand '/etc/svxlink/svxlink.conf'. En daarom nu eerst, de volgende opdrachtregel:

sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf
Hier moeten wat zaken in worden aangepast. In de configuratie zijn de verschillende secties tussen [ en ] aangegeven.
[SimplexLogic]
CALLSIGN=[eigen call]-L
Hier dus je eigen cal invullen en loop vervolgens de configuratie door en pas aan als onderstaand.
[Rx1]
#SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0
[Tx1]
AUDIO_DEV=alsa:hw:0
PTT_PORT=/dev/ttyUSB0
Wanneer je de aanpassingen hebt gedaan sluit je het bestand met Ctrl+o, y en dan Ctrl+x
We gaan nu de Echolink module configureren.

sudo nano /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEcholink.conf
Vervolgens de aanpassingen als onderstaand.
[ModuleEchoLink]
SERVER=europe.echolink.org
CALLSIGN=[eigen call]-L
Let op! de -l toevoeging!
PASSWORD=[echolink wachtwoord]
SYSOPNAME=[je eigen roepnaam]
LOCATION=[QTH en QRG]
USE_GSM_ONLY=1
PROXY_SERVER=[proxy server naar keuze]
Deze kun je overigens aanpassen door een keuze te maken uit de servers die je vind op: http://www.echolink.org/proxylist.jsp
PROXY_PORT=8100
PROXY_PASSWORD=PUBLIC
LINK_IDLE_TIMEOUT=0
AUTOCON_ECHOLINK_ID=[node nummer waarmee standaard verbonden dient te worden]
Sla het bestand '/etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEcholink.conf' op en sluit de editor af.

Voice response installeren

Voor SvxLink kunnen spraak samples(audio bestanden) geinstalleerd worden. Maar eerst moeten hiervvoor de geluidsclips gedownload worden. Download hier de 16k samples, aangezien de nieuwe versies van SvxLink geen 8k samples kan verwerken. Deze samples komen in de directory '/usr/share/svxlink/sounds/en_US':
We keren terug naar de download dir van pi:
cd /home/pi/download
Hier downloaden we het benodigde pakket met de volgende opdrachtregel:
wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases/download/19.09/svxlink-sounds-en_US-heather-16k-19.09.tar.bz2
Pak deze uit met de volgende opdrachtregel:
tar xjf svxlink-sounds-en_US-heather-16k-19.09.tar.bz2
Verplaats nu de samples naar: /usr/share/svxlink/sounds/
mv -r /home/pi/download/en_US-heather-16k /usr/share/svxlink/sounds/en_US
Wanneer SvxLink nu gestart wordt en de transceiver ingeschakeld is, zal SvxLink zich met een gesproken bakentekst melden. We starten de SVX node op met de volgende opdrachtregel:

sudo svxlink
Met bovenstaand commando krijg je output in het terminal-venster, zodat je goed kunt zien wat SvxLink doet. Als SvxLink goed start, gaat de TX-led op de interface uit. De tranceiver kan nu ingeschakeld worden. Op de website van EchoLink kan vervolgens gekeken worden of de node daadwerkelijk online gekomen is. Wanneer dit het geval is, kan met het DTMF-toetsenbord van een andere set of een porto, door verbinding te maken met de echolink-node door * (sterretje) uit te zenden getest worden of het werkt. De node respondeert met je callsign en een tijdmelding.
Nu met dtmf: 2#(twee hekje) Dit activeert de echolink module. De echolink test-node word geconnect door 4x het cijfer '9' gevolgd door een hekje '#' te zenden.
9999#
Hierop meldt de voice response terug dat verbonden wordt met de Echolink-testnode. Deze node werkt als een 'parrot', waardoor het ontvangen audio enkele tellen na het afvallen van de squelch opnieuw uitgezonden wordt. Ideaal om de audio-instellingen bij te stellen. Disconnet hiervan weer met #(hekje) en deactiveer de echolink module met eveneens weer een #(hekje)
We hebben SVX-link gestart met het commando svxlink. Om nu deze weer af te sluiten de volgende toets combinatie: Ctrl+c
Wanneer we Echolink als daemon willen starten, gebruiken we de volgende opdracht:
Svxlink --daemon Willen we hem weer afsluiten de volgende opdrachtregel:
killall svxlinkTot zover deze uitleg over de installatie en configuratie van SVX-link. Zoals je mogelijk gezien hebt in de directory modules zijn er meerdere modules in SVX-link te activeren. Hier ga ik hier niet verder op in. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Veel succes met je eigen echolink-node of repeater!


Copyright 2016 Renzo van Buuren